หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

What are the minimum system requirements for running Rayman Raving Rabbids?

In order for this game to run properly, your PC MUST meet or exceed these minimum system requirements:

Supported OS: Windows XP (only)
Processor: 1 GHz Pentium 4 or AMD Athlon (2.5 GHz or faster recommended)
RAM: 256 GB (512 GB recommended)
Video Card: 64 MB DirectX 8.1-compliant video card (128 MB recommended) (see supported list*)
Sound Card: DirectX 8.1-compliant sound card
DirectX Version: DirectX 9.0c (included on disc)
CD-ROM: 8x or faster CD-ROM drive (32x or faster recommended)
Hard Drive Space: 1.5 GB free
Peripherals Supported: Windows-compatible keyboard and mouse, Windows-compatible gamepads

*Supported Video Cards:
NVIDIA GeForce GeForce FX / 6 / 7 series
ATI Radeon 9000 / X series

Laptop versions of these cards are NOT supported.

NOTICE: This game contains technology intended to prevent copying that may conflict with some disc and virtual drives

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร