หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Troubleshooting the "Ubisoft Connect has detected an unrecoverable error and must shutdown." error

We have been receiving reports from some players that the Ubisoft Connect client crashes with the error:
 
Ubisoft Connect has detected an unrecoverable error and must shutdown.

This is currently being investigated by our teams. 

In the meantime, please try the following workaround:

• Open the Run command by pressing the R key and Windowskey at the same time.
• Type in %AppData% and confirm by pressing Enter or by clicking OK
• Navigate to the following directory: C:\Users\Username\AppData\Local.
• Delete the Ubisoft Game Launcher folder. 

You should now be able to start Ubisoft Connect again. 

Should you have any other questions, do not hesitate to contact us!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร