หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Statistics overview in Anno 1800

To access the statistics overview, select a production building or warehouse, then click the statistics overview button.
 
Statistics Overview Button
 
The overview can also be opened by using the default keyboard shortcut Crtl + Q.

The new statistics overview feature allows you to get a detailed insight into the ongoings of your island. Are you producing enough potatoes? Is there a trend of canned food shortages?

You can find island-specific information or information for your whole trade empire by adjusting the options in the statistics overview. 

Statistics Overview Window
 
The overview will show you statistics for up to 2 hours of time played. 

You can find more information about the feature in this Anno Union article.

Feel free to get in touch if you have any further questions!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร