หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Getting stuck when interacting with a world station or starting a tour

Please note that this article describes a situation in which the player character gets stuck when trying to interact with a world station or start a tour. There is a separate workaround available for players who experience something similar after performing certain actions having used a world station.


We are aware of an issue causing the character to get stuck when you try to interact with a world station or start a tour.

This can happen if you set your HUD to Minimal or Disabled in the Options menu. 

Our teams are investigating the situation.

As a workaround, we would recommend selecting any other preset for the HUD in the Options menu.

Let us know if you have any additional questions!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร