จรรยาบรรณของ Might & Magic: Era of Chaos

ความรับผิดชอบ:
Ubisoft ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการกระทำหรือความคิดเห็นของผู้ใช้ในส่วนต่างๆของเกม ฟอรัม หรือโซเชียลมีเดียอื่นๆ Ubisoft ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใดๆ หรือทั้งหมด ที่เผยแพร่โดยผู้ใช้โดยไม่มีการตักเตือนหรือแจ้งเตือนล่วงหน้า

เราขอแนะนำอย่างยิ่งไม่ให้ท่านมอบข้อมูลส่วนบุคคลหรือบัญชีกับใคร ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนท่านได้(หมายเลขประกันสังคม, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ปัจจุบัน ฯลฯ) หรือข้อมูลที่อาจใช้ในการรุกรานบัญชีของท่าน(ที่อยู่อีเมลส่วน, ตัวคำตอบสำหรับคำถามเพื่อความปลอดภัย ฯลฯ )
โปรดทราบว่าตัวแทนของ Ubisoft จะไม่ถามรหัสผ่านของท่าน

กฎจรรยาบรรณ:
เมื่อท่านเล่น Might & Magic Heroes: Era of Chaos ท่านต้องเคารพผู้ใช้รายอื่นและสิทธิ์ของผู้ใช้ ประเด็นต่อไปนี้จะต้องได้รับการยินยอมโดยทุกคนและจะถูกบังคับใช้โดยเจ้าหน้าที่ของ Ubisoft:

• การฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณหรือข้อกำหนดการใช้งานที่น่าสงสัย จะนำไปสู่การสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ของ Ubisoft
Ubisoft ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับห้ามแก้ไขหรือลบบัญชีผู้ใช้ใด ๆ โดยไม่ต้องตักเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เมื่อใช้บริการของ Ubisoft ผู้ใช้จะต้องไม่เข้าร่วมหรือสนับสนุนพฤติกรรมหรือการสื่อสารที่ผิดกฎหมาย
• ผู้ใช้จะทำตามคำแนะนำทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ Ubisoft มอบให้ การไม่ปฏิบัติตามการร้องขอใดๆจากเจ้าพนักงานของ Ubisoft จะถือเป็นการละเมิดกฎจรรยาบรรณและอาจนำไปสู่การระงับบัญชีหรือการเพิกถอน
• ผู้ใช้จะเคารพกฎระเบียบที่อยู่ในกฎจรรยาบรรณนี้เมื่อใช้บริการของ Ubisoft และ Might & Magic Heroes : Era of Chaos ความประพฤติต้องห้ามต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้ แต่ไม่ควรถือว่าครบถ้วนทั้งหมด

ความประพฤติต้องห้าม:

• ห้ามมิให้ก่อกวนหรือกลั่นแกล้งผู้เล่นอื่นผ่านการสื่อสารด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร Ubisoft จะไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ และมีหน้าที่ที่จะระงับหรือแบนบัญชีผู้เล่นใดๆหากมีการคุกคามเกิดขึ้น
• ห้ามมิให้เผยแพร่เนื้อหาลามกอนาจารหรือเนื้อหาทางเพศที่ชัดเจนผ่านสื่อที่ Ubisoft ให้บริการแก่ผู้เล่น
• ห้ามมิให้ใช้ภาษาหรือเนื้อหาใดๆที่ผิดกฎหมาย,เป็นอันตราย, ข่มขู่, ล่วงละเมิด, ลามกอนาจาร, หยาบคาย, หมิ่นประมาท, แสดงความเกลียดชัง, เหยียดผิว, เหยียดเพศ, ล่วงละเมิดทางจริยธรรม หรือการก่อกวน ซึ่งข้อห้ามดังกล่าวยังครอบคลุมถึงฟอรัม, การแชทในเกม, หรือช่องทางโซเชียลอื่น ๆ
• การเลียนแบบผู้เล่นอื่นหรือพนักงานของ Ubisoft นั้นเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด
• การกระทำใดๆที่ขัดขวางความลื่นไหลของเกมเพลย์โดยทั่วไปในไคลเอนต์, เกมฟอรัม หรือสื่ออื่นๆของ Ubisoft นั้นเป็นสิ่งต้องห้าม ซึ่งอาจรวมถึงสิ่งเหล่านี้แต่ไม่ได้จำกัดเพียงการส่งสแปม,การโฆษณา หรือการเรียกร้องผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
• การหาประโยชน์จากข้อผิดพลาดหรือบักใหม่หรือเก่าที่ให้ความได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมเหนือผู้เล่นอื่นๆเป็นสิ่งต้องห้ามและอาจส่งผลให้ค่าสถานะและความคืบหน้าตัวละครถูกรีเซ็ต, การระงับบัญชี หรือการเพิกถอน
• ความพยายามที่จะแก้ไข, ปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนตัวเกมหรือรหัสเซิร์ฟเวอร์เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด พฤติกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีทันที และอาจก่อให้เกิดความรับผิดส่วนบุคคลและ/หรือบทลงโทษทางอาญา
• ห้ามมิให้มีการใช้การแฮ็ก, การโกง หรือการบอตของบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด

ชื่อผู้ใช้:
กฎต่อไปนี้อธิบายถึงประเภทของชื่อที่ท่านไม่สามารถใช้ได้:

• ท่านไม่สามารถใช้ชื่อที่ขัดกับกฎจรรยาบรรณได้ ซึ่งรวมถึงการใช้ชื่อที่แสดงถึงความเกลียดชัง, เหยียดผิว, หมิ่นประมาท, ล่วงละเมิดทางจริยธรรม, ลามกอนาจาร, หยาบคาย หรือมีลักษณะทางเพศที่โจ่งแจ้งรวมถึงถ้อยคำที่น่ารังเกียจอื่น ๆ
• ท่านไม่สามารถใช้ชื่อที่นำไปสู่การล่วงละเมิดหรือใส่ร้ายผู้ใช้รายอื่น
• ท่านไม่สามารถใช้ชื่อของพนักงาน Ubisoft ใดๆ
• ท่านไม่สามารถใช้ชื่อที่เชื่อมโยงกับองค์กรก่อการร้ายหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
• ท่านไม่สามารถใช้ชื่อใดๆที่ฝ่าฝืนกฎข้างต้นผ่านชื่อและนามสกุล
• ท่านไม่สามารถใช้ชื่อที่มีการสะกดคำในรูปแบบที่ผิดหรือเขียนในลักษณะที่จะพยายามขัดต่อกฎข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น

ความปลอดภัยของบัญชี:
ผู้ใช้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียวต่อความปลอดภัยของบัญชีรวมถึงการปกป้องระบบและบัญชีของพวกเขาจากการถูกบุกรุก
Ubisoft ไม่รับประกันการชดเชยความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้งานบัญชีโดยฉ้อโกง มีเพียงข้อสรุปจากการสอบสวนเท่านั้นที่สามารถพิจารณาการดำเนินการที่จำเป็น

การกระทำใดๆที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการโจรกรรมบัญชีจะถูกลงโทษและอาจก่อให้เกิดความรับผิดส่วนบุคคลหรือบทลงโทษทางอาญาต่อฝ่ายที่มีความผิด

ฝ่ายบริการลูกค้า:
ฝ่ายบริการลูกค้าจะคอยให้ความช่วยเหลือท่านในทุกปัญหาที่ท่านพบในเกม ท่านสามารถติดต่อพวกเขาผ่านเกมหรือเว็บไซต์ในส่วนพื้นที่สนับสนุน นี่คือรายการ(ที่ไม่ครอบคลุมทั้งหมด) ที่ฝ่ายบริการลูกค้าสามารถทำเพื่อท่านได้:

• ท่านจะได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามและปัญหาของท่านขึ้นอยู่กับปริมาณงานของแผนกบริการลูกค้า
• เราจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่แทรกแซงตัวเกม เว้นแต่จะจำเป็นจริงๆในระหว่างการทำงานของเรา
• เหตุการณ์ใดๆที่อาจตีความได้ว่าเป็นการละเมิดกฎจะต้องถูกสอบสวนเพิ่มเติม ประโยชน์ของข้อสงสัยจะถูกมอบให้กับผู้ใช้ก่อนที่จะดำเนินการใดๆ
• การลงโทษทั้งหมดจะถูกนำมาใช้โดยเร็วที่สุดขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน, สถานการณ์โดยรวม และประวัติบัญชีของท่าน
• การโต้ตอบทั้งหมดระหว่างผู้ใช้และฝ่ายบริการลูกค้าจะเป็นส่วนตัว และจะไม่ถูกเปิดเผยแก่ผู้ใช้รายอื่น

นโยบายการลงโทษทางวินัย:
Ubisoft มีความประสงค์ที่จะเสนอสภาพแวดล้อมในเกมที่ดีแก่ผู้ใช้ทั้งในระหว่างการเล่นเกมและในฟอรัม อย่างไรก็ตาม การฝ่าฝืนกฎจรรยาบรรณอาจเกิดขึ้นได้ และเมื่อเกิดขึ้น ฝ่ายบริการลูกค้าจะทำการตรวจสอบเพิ่มเติมและจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบริการลูกค้าอาจตัดสินใจดำเนินการดังต่อไปนี้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการฝ่าฝืนและประวัติผู้เล่น:

• เป็นไปได้ว่าจะไม่มีการลงโทษ
• อาจมีการส่งคำเตือนไปยังผู้เล่นที่ทำผิด ในกรณีนี้ พวกเขาจะได้รับแจ้งทางกล่องจดหมายและรายละเอียดของเหตุผลในการเตือน และการดำเนินการจะถูกบันทึกไว้ในบัญชีของพวกเขา
• ผู้เล่นอาจถูกระงับเป็นระยะเวลาตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงจนถึงไม่กี่วันหรือแบนถาวร การลงโทษจะถูกบันทึกลงในบัญชีของพวกเขาพร้อมรายละเอียด ข้อเท็จจริง, การลงโทษ และระยะเวลาที่เกมจะถูกบล็อกสำหรับพวกเขา
• ผู้เล่นอาจถูกยกเลิกบัญชีเกมของพวกเขา ซึ่งหมายความว่าการเข้าถึงเกมของพวกเขาจะถูกบล็อกแบบไม่มีกำหนด ผู้เล่นจะได้รับรายละเอียดเหตุผลของการลงโทษและข้อเท็จจริงโดยรวมผ่านกล่องจดหมาย

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การแบนบัญชีของท่านจากการเล่นออนไลน์หรือการจำกัดการเข้าถึงเกมด้วยวิธีอื่นๆของท่าน:

• เพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นธรรมของเกม เราจึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดและรับมือกับพฤติกรรมที่น่าสงสัยต่างๆ หากชื่อบัญชีล็อกอินของท่านถูกบล็อกจากตัวเกม ท่านอาจจะมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ เช่น การขอคืนเงินโดยประสงค์ร้าย
• การโกง/แฮ็ค: ผู้เล่นได้ใช้ตัวเกมที่ถูกแก้ไขเวอร์ชั่นเพื่อให้เขาได้เปรียบอย่างไม่ยุติธรรมหรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อประสบการณ์ของผู้เล่นท่านอื่น: การลงโทษขั้นสูงสุดเป็นการแบนถาวร
• ภาษาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม/เป็นภัยคุกคาม: การโพสต์หรือเผยแพร่(ฟอรัมสาธารณะหรือแชทส่วนตัว)ภาษาหรือเนื้อหาใดๆที่เป็นการละเมิดกฎจรรยาบรรณนี้
- ความผิดครั้งแรก: ตักเตือน
- ความผิดครั้งที่สอง: ระงับชั่วคราว 3 วัน
- ความผิดครั้งที่สาม: ระงับชั่วคราว 7 วัน
- ความผิดหลายครั้ง: แบนถาวร
• การล่วงละเมิด: การคุกคามหรือข่มขู่ผู้เล่นท่านอื่นอย่างรุนแรงผ่านการสื่อสารด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งในและนอกเกม(ฟอรัมสาธารณะ, แชทส่วนตัว หรือ VOIP)
- ความผิดครั้งแรก: ตักเตือน
- ความผิดครั้งที่สอง: หยุดชั่วคราว 3 วัน
- ความผิดครั้งที่สาม: ระงับชั่วคราว 7 วัน
- ความผิดหลายครั้ง: แบนถาวร
• ระยะเวลาของการระงับจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Ubisoft เป็นกรณีๆไป
• การลงโทษทางวินัยที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากรายการตัวอย่าง ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของพฤติกรรม และจะต้องตัดสินใจตามดุลยพินิจของ Ubisoft เป็นกรณีๆไป

การโต้แย้งการลงโทษบัญชี:
หากท่านมีคำถามหรือต้องการโต้แย้งการลงโทษบัญชีที่เกิดขึ้น โปรดส่งคำขอไปยังฝ่ายบริการลูกค้าโดยใช้ตัวเลือกการติดต่อที่อยู่ในพอร์ทัลสนับสนุนลูกค้าของเรา โปรดรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เราจะตอบคำถามของท่านโดยเร็วที่สุด

โปรดเคารพกฎจรรยาบรรณ:
ช่วยเราสร้างเว็บไซต์, เกม และฟอรัมให้เป็นพื้นที่ชุมชนที่อบอุ่นและน่าอยู่ เคารพกฎจรรยาบรรณและสนับสนุนให้ผู้อื่นทำเช่นเดียวกัน หากท่านพบกับผู้เล่นที่ไม่คุ้นเคยกับกฎจรรยาบรรณ โปรดสนับสนุนให้พวกเขากฎอ่านอย่างสุภาพ

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร