หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Popular questions for Might & Magic: Era of Chaos

What rewards can I get from standard stages in Might & Magic?
Standard stages are a mix of main storyline missions and stage challenges. Standard stages produce: rune material, unit EXP, diamonds, some unit tokens, spell scrolls, and more.

Players can also get chest rewards by getting max stars in each chapter and sideline stage. Rewards contain some unit tokens, diamonds, coins, and more.


An explanation of the primary in-game screen in Might & Magic.
Players will see the "Main City" upon entering the game. There are shortcut buttons below the "Main City" where players can access: Artifact, VIP, Train, Deploy, Missions, Units, Heroes, Backpack, and other primary features.

Players can also tap on Campaign, Statue, Altar, Market, Trial of Angels, and Congress at the center of the map to enter these features. Some features require players to be at a certain level before becoming available.

Players can slide left or right to move their view of the main city and select the feature they wish to access.


How do I get unit skills in Might & Magic?
Units start with one skill at white. Each advancement to blue, purple, and orange unlocks one new skill.
 
 
How do I play Gate in Might & Magic?
Gate contains three distinct stages. Players get 2 challenge attempts per day for each stage, with different rewards given upon completion.

As players level up, more difficult challenges will unlock. The better you perform during these challenges, the greater the reward.

Gate produces: coins, unit EXP, talent potions, and more.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร