หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Accessing the Just Dance 2020 demo

On 5 November 2019, the Just Dance 2020 demo will be available on Nintendo SwitchPlayStation 4 and Xbox One.

Are you curious about Just Dance? Download and install the demo to try your moves in Kill This Love by Blackpink!

Nintendo Switch
• Head to the Nintendo eShop.
• Search for Just Dance 2020.
• Select the game tile.
• Choose the Download Demo option.
Once the download is complete, the game will be available on the HOME menu

PS4
• Head to the PlayStation Store.
• Search for Just Dance 2020.
• Select the game to navigate to its page.
• Choose the Try Free Demo option.
Once the download is complete, the game will be available in your Library.

Xbox One
• Head to the Xbox Marketplace.
• Search for Just Dance 2020 Demo.
• Select the game to navigate to its page.
• Choose the Get option.
Once the download is complete, the game will be available in the My games & apps menu.

After the installation and controller selection, you will enter the map lobby. Please note that there is no save system for the demo.

Feel free to visit the official Just Dance website if you would like more information! 

User-added image

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร