เนื้อหาของแต่ละเอดิชั่นของ Rainbow Six: Siege

ด้านล่างนี้เป็นภาพรวมของเนื้อหาที่รวมอยู่ใน Year 6 Editions ของ Rainbow Six: Siege พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564:


Standard Edition
Rainbow Six: Siege (เกม)
 

Deluxe Edition
Rainbow Six: Siege (เกม)
ปี 1 โอเปอเรเตอร์ ทั้งหมด 8 ตัว  
ปี 2 โอเปอเรเตอร์ ทั้งหมด 8 ตัว  
 Operator Edition

Rainbow Six: Siege (เกม)
โอเปอเรเตอร์จาก ปี 1 ถึง ปี 5 ทั้งหมด 38 ตัว 

Ultimate Edition

Rainbow Six: Siege (เกม)
โอเปอเรเตอร์จาก ปี 1 ถึง ปี 5 ทั้งหมด 38 ตัว 
The Disruptor cosmetic pack (บันเดิ้ล 4 ชุด จะถูกปล่อยออกมาตลอดปี 6)

Ubisoft+ Edition

Rainbow Six: Siege (เกม)
โอเปอเรเตอร์จาก ปี 1 ถึง ปี 5 ทั้งหมด 38 ตัว 
The Disruptor cosmetic pack (บันเดิ้ล 4 ชุด จะถูกปล่อยออกมาตลอดปี 6)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาและการซื้อเกม โปรดไปที่ Ubisoft Store

โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณมีคำถามอื่น ๆ

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร