หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Changing the in-game language in The Settlers: History Collection

To change your in-game language, please follow these steps:

- Complete the installation of the game in any of the available languages.
- Once the game is installed, find its tile in the Games tab of Ubisoft Connect PC.
- Right-click the Play button and select Config.
 
User-added image

- In the following window, you can use the Language drop-down menu to select another language.
 

User-added image
 
The Config file can also be found in the game files, by default located in: C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\games.

Please note that these steps only apply to the first four games in the series. The names of the configuration files and available languages files may vary.

You can now enjoy your adventure in your preferred language!

If you have any questions, please do not hesitate to reach out to us.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร