หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Managing friends in Ubisoft Connect

To add friends:
 
• Open Ubisoft Connect.
• Click the Friends and groups icon in the top-right corner, next to your avatar.
• Select the Add friends icon from the new window.
This will open a window where you will be able to search for friends.
• Type the Ubisoft Connect name of your friend into the search box.
• Press Enter or select Search.
This will display all relevant search results.
• Click Add to friends next to your friend's Ubisoft Connect name to send an invite.
• Once the friend request is accepted, the player will be listed in your friends list.
 

To remove friends:

• Open Ubisoft Connect.
• Click the Friends and groups icon in the top-right corner, next to your avatar.
• Select one of your friends and left-click the Option icon (three dots).
• Click Remove friend to remove the player from your friend list.
 
You can also manage friends on the Ubisoft Connect website.


Let us know if you have any further questions!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร