หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Unlocking and locating the Arcade Skin Reward

To unlock this Ubisoft Connect reward, simply log into the Far Cry Arcade website with the same Ubisoft account that you play Far Cry 5 with. 

Once you do so, you'll see this pop-up confirming that you unlocked the skin: 
 
User-added image

It may take a little while to sync with Ubisoft Connect but once this has happened, you'll also find the skin unlocked there. 
 
User-added image

The skin will then be available in-game. It can be equipped for the AR-C rifle in the weapon's customisation menu in Weapon Shops across Hope County. 
 
User-added image

If you have any questions, feel free to contact us

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร