หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Game displaying New Campaign instead of Continue Campaign

We are currently looking into this issue, in the meantime, please try the following workaround: 
 
•  First, make a copy of your save folder to ensure you don't lose it. 

You can find your save folder by default here:

Ubisoft Connect: C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\savegames\<account_id> \1771
Steam: C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\savegames\<account_id> \3559

•  Next, disable cloud function in Ubisoft Connect. Please see our dedicated FAQ on how to do this
•  Once you have backed up your save folder and disabled cloud sync, please launch and then quit the game 
•  You can now enable cloud again. Next time you launch the game it should no longer show the New Campaign option. 


If you still don’t see the option to continue your campaign, please try the following:
 
Go to the save folder and rename 1.save  to 1.saveold and then rename 2.save to 1.save


If the issue still persists, do not hesitate to contact us.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร