หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Save file location of Far Cry 5

These are the default save file locations by platform: 

PC (Ubisoft Connect) 
C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\savegames\<Unique ID>\1803

PC (Steam) 
C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\savegames\<Unique ID>​\4311

Playstation 4
Settings > Application Saved Data Management > Saved Data In System Storage > Far Cry 5

Xbox One
My Games and Apps > Far Cry 5 > Menu > Manage Game > Saved Data


If you have any questions, feel free to contact us

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร