หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

System requirements for Battle Realms

Before installing Battle Realms, you may want to make sure your system meets or exceeds these specifications:

Minimum Requirements:
400 Mhz Celeron or equivalant
Windows 98/00/ME/XP
64 MB RAM
DirectX 8 compliant 16 MB VRAM 3D AGP accelerated video card
DirectX 8 compliant sound card
DirectX 8 or higher(included)
4X CDROM Drive
600 MB hard drive space
Keyboard and Mouse

Recommended System:
PIII 750 or equivalent
Windows 98/00/ME/XP
128 MB RAM
DirectX 8 compliant 32 MB VRAM 3D AGP accelerated video card
DirectX 8 compliant sound card
DirectX 8 or higher(included)
4X CDROM
600 MB hard drive space
Keyboard and Mouse

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร