หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

The game stalls and takes long to load when I start the game

 • Have you closed all programs running in the background?
  • reboot the PC
  • Once you are back to Windows, press ctrl-alt-del.
  • From the "Close Program" window that opens, the only two items that should appear in this list are Explorer and Systray.
  • To temporarily disable all other programs, highlight the first item in the list and click end task.
  • Continue this process until you have closed all programs except Explorer and Systray.
  • Start the game again.


 • Have you performed standard maintenance on your PC?
  • Run Scandisk
   1. Click Start->Programs->Accessories->System Tools
   2. Select Scandisk
   3. Select your hard drive. If you have more than one, you should scan each drive individually.
   4. Click Standard
   5. Check Automatically fix errors.
   6. Click Start

 • Run Defrag
  1. Click Start->Programs->Accessories->System Tools
  2. Select Disk Defragmenter
  3. Select the hard drive you wish to defrag and click ok.

 • Remove files from the temp directory
  1. Reboot the PC
  2. Once back in Windows, Right-click My Computer
  3. Left-click Explore
  4. From the right pane of Windows Explorer, double click C:\
  5. Double-click the Windows Folder, then find and double click the TEMP folder.
  6. Remove all files from this folder.
  7. Restart the Computer
  8. Empty the Recycle bin and run the installation again.แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร