หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Validating a map in the Trackmania map editor (Simple Editor)

After you have built your track, we need to make sure that your track is playable. 

To do this, you will have to race your own track and make it start to finish. This process is called validation.
 
In the bottom left corner of the screen is a flag that indicates if your track was completed or not.
 
When the flag is red, your track is most likely missing a start and finish. Hovering over the flag with your mouse will tell you what is wrong with your track.
 
 
Orange means that the track is ready but you have not completed it from start to finish yet. Click on the flag to start the race.
 
 
If it turns out that you cannot complete the track because that one jump is just not long enough without a boost, try going back and editing your track a bit more? 

Once you successfully completed the track, the flag will turn green.
 
 
You have done quite a lot so far! Next, we need to save your track.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร