หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Minimum System Requirements for Myst III: Exile

To get the most out of Myst III: Exile, your PC or Mac should meet or exceed the minimum system requirements.

Minimum System Requirements for PC
 
OS: Microsoft Windows 95/98/ME
Processor: 233MHz Pentium II or faster
Memory: 64 MB RAM
Storage: 200 MB hard disk space
CD-ROM: 4X CD-ROM drive or faster
Display: 640x480 display, High Color (24 bit)
Video: Optional 8 MB Video Card with 32 bit color support
Sound: Video and Sound cards compatible with DirextX 7 or higher
DirectX: DirectX 7 or higher


Minimum System Requirements for Mac
 
OS: MacOS 8.1 or higher
Processor: 233MHz G3 or faster
Memory: 64 MB RAM
Storage: 200 MB Available Hard Disk Space
CD-ROM: 4X CD-ROM or faster
Display: 640x480 display, thousands of colors
Video: Optional 6 MB Video Card with 32 bit color support
Sound: QuickTime 4 or higher

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร