หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

How do I copy save game files?

By default, when you uninstall the game, the save games remain unless you go into the installation directory and manually remove them. So in most cases, you can uninstall the game and then reinstall at a later time and all progress saved remains.

However, if you want to move save files to another machine, or make backups of your save game, here's how:
 
- Using Windows Explorer, open the folder where you installed the game. This is C:\Program Files\Red Storm Entertainment\Rogue Spear by default.
- Open the Data folder.
- Copy the Save and Plan folders to a different location, like your desktop.
- Now you can uninstall the game completely, or move these files to the data folder on another PC.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร