หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

System Requirements for Beyond Good & Evil

To play Beyond Good & Evil, your computer should meet or exceed the minimum requirements below:

Supported OS: Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10​
Processor: Minimum 700 Mhz Pentium III, Celeron, or AMD Athlon (1 GHz recommended)
RAM: Minimum: 64 Mb, 256 MB for XP users (Recommended: 128 Mb)
Video Card: DirectX9 compatible 32 MB Video Card (*please see supported list)
Sound Card: DirectX9 compatible
DirectX: DirectX9 provided on the disc is required
CD-ROM: Minimum CD-ROM x4 (Not recommended for use with CD-RW's)

*Supported Video Cards at the time of release:

ATI Radeon 9700 and Pro
ATI Radeon 9000 and Pro
GeForce 4 Ti 4600/Ti 4400/MX 460/MX 440
GeForce 3 and Ti500
GeForce 2 GTS/MX400/MX

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร