หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Accessing the Voodoo pack in Assassin's Creed Liberation HD

The Voodoo Pack was a pre-order incentive available from Steam or Ubisoft Store.

Steam Users - Unlocking your content

Follow the steps below to activate the content in Steam..

1. Locate the game under Library.
2. Right click and select View CD Key.
3. Select Assassin's Creed Liberation HD - Bonus Pack and select Copy Key to Clipboard.
4. Close the key window and click Play to launch Ubisoft Connect.
5. Once signed into Ubisoft Connect, click on the cog in the upper right corner and select Activate Product.
6. Paste the key (CTRL+V) into the relevant box and click OK.
 

Ubisoft Store users - Unlocking your content

This item is included with your game automatically, there are no additional steps needed to unlock your content.
 

Accessing your content

Pirate Scimitar (sword) and Voodoo Dagger
These weapons are available from the in-game Shop. The Shop will become available after the initial gameplay sequence after the title screen (approximately 10-15 minutes play)

Gun Powder Pouch and Poison Dart Pouch
The pouch upgrades will become available on playing the game, you will notice the capacity will be 15 instead of the standard 10.


แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร