หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Triangle Bar at Gallows Doesn't Work

Most likely you haven't closed the floor beneath the gallows. If the floor is still open you can't walk out onto it to grab the bar. To close the floor, you will have to learn the secret of the Wahrk Idol.

To do this:
1. Follow the catwalk past the Jungle Island Fire Marble Dome and find the tower housing Gehn's Throne Room.
2. Throw the left-hand lever to raise the throne and then throw the right-hand lever to close the floor of the Wahrk Galllows
3. You should then now able to grab and ride the triangle bar up.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร