หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Multiplayer Connection Problems

Most network connection problems are not related to a problem with the game, but are caused by different possible network configurations.  First, you will need to find out what style NAT (Network Address Translation) the PS3 believes that you are using.

To check what NAT you are using:
In the PS3 system software, go to: Settings -> Network Settings -> Settings and Connection Status List and the last line on the screen will list the type of NAT you have beside the line, "NAT type".

• If the NAT type is NAT1, you are directly connect to Internet (which means there is no firewall present) and should not have any trouble connecting online.
• If the NAT type is NAT2, your router or firewall is probably correctly configured, more on this below.
• If the NAT type is NAT3, your router or firewall is incorrectly configured for use with the PS3, and you will need to contact your ISP or router/firewall manufacturer for additional assistance.

If your NAT type is NAT2 or NAT3, we have compiled some general information and links to get you started, but it's still a good idea to contact your ISP or router/firewall manufacturer for additional assistance if you are experiencing problems with network connectivity.

From official PS3 online manual:
http://manuals.playstation.net/document/en/ps3/current/settings/index_network.html

If you routinely have problems connecting to other PS3 systems, or with voice chat:
http://manuals.playstation.net/document/en/ps3/current/settings/connecttest.html

From the PS3 support website
http://playstation.custhelp.com/cgi-bin/playstation.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=241

Here a guide made by a user on Sony’s forum for people having NAT3 and using a router
http://boardsus.playstation.com/playstation/board/message?board.id=psnetwork&thread.id=116102


แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร