หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Remote Not Responding

This tends to happens when there is more than one Wii Remote turned ON.
Cranium Kabookii only uses one Wii Remote. In some cases, after you've finished playing a title that uses 2 or more Wii remotes, Cranium Kabookii will try to use both Wii Remotes by mapping functionality of one Wii Remote on both Wii Remotes.

To avoid this from happening, before playing Cranium Kabookii, reset the Wii Console or turn it off then back on. This operation can be done before or after inserting the Cranium Kabookii disc into the Wii Console. If that doesn’t help, try removing the batteries from the second Wiimote before they restart the game.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร