หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Game Loads to a Black Screen

Please make sure that your PC meets the minimum requirements for this game. Click Here to see the Brothers in Arms minimum requirements.

To find out what hardware you have on your PC, open the DirectX Diagnostic Tool:
1. From Windows, click Start->Run
2. In the Open: box, Type DXDIAG and click OK

The DirectX Diagnostic Tool will display all of the relevant hardware and software on your PC.


The most common cause for this problem is not meeting the video requirements.

Brothers in Arms requires a 32 MB Direct X 9.0c compliant video card (supported chipsets below)

ATI Radeon 8500/9000/X series
NVIDIA GeForce 4/FX/6 series (GeForce 4 MX not supported)

These chipsets are the only ones that will run this game. Laptop models of these cards not supported.


แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร