หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

System requirements for Dark Messiah of Might and Magic

Here are the system requirements for this game:
 
Supported OS: Windows XP (only)
Processor: AMD Athlon, Pentium 2.6 GHz (3.2GHz recommended)
RAM: 512 MB (1 GB recommended)
Video Card: 128 MB DirectX 9-compliant video card (256 MB recommended) (see supported list*)
Sound Card: DirectX 9-compliant sound card (PC audio solution containing Dolby Digital Live required for Dolby Digital audio)
DirectX Version: DirectX 9 or higher (included on disc)
DVD-ROM: 4x or faster DVD-ROM drive
Hard Drive Space: 7 GB free
Peripherals Supported: Windows-compatible mouse and keyboard
Multiplayer: Broadband Internet connection with 64 Kbps upstream or faster. Installation of Steam software required for multiplay

*Supported Video Cards:
NVIDIA GeForce FX / 6 / 7 families
ATI Radeon 9 / X families

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร