หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Using torches in Assassin's Creed: Odyssey

Torches allow you to light dark places in the game or set fire to certain items.


To equip a torch, simply press right on the D-Pad if you are using a controller or the T key if you are using a keyboard. Your character will then light and equip a torch. 

You can throw an equipped torch like you would throw a knife or spear in the game:
- With a controller, use the left trigger to aim and the right trigger to throw.
- If you use mouse and keyboard, press the right mouse button to aim and the left mouse button to throw.

To drop the torch at your feet, press the right trigger or hold down the E key - dropped torches can be used to light arrows!

If you have any questions, feel free to contact us

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร