หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Content of Assassin's Creed: Odyssey ULCs

Once you unlocked your ULC, for example by redeeming a code on your platform, you should be able to find the new content in-game.

Depending on the ULC you unlocked, these are the items that are added to your game:


Kronos Pack
Armor of Kronos (Gear set)
- Time's Grip (arms)
- The Timeless Eye (helmet)
- Timeless Greaves (legs)
- Guard of Time (chest)
- Father Time (waist)

Hourglass (Mount)
The Harvester of Time (spear)

Elite Athenian Naval Pack
Phalanx Spear (Spear)
Leaf Blade (Sword)
Recurve Bow (Bow)

Herald of Dusk Pack
Herald of Dusk (Gear set)
- Dusk Bindings (arms)
- Cover of Dusk (helmet)
- Dusk-Colored Pedila (legs)
- Dusk Herals's Garment (chest)
- Band of Dusk (waist)
Dusk Blood Offering (sword)

Capricornus Naval Pack
Capricornus Boat skin
Capricornus Sailors skin

Aegean Pirate Ship Set (Twitch Pack)
Aegean Pirate Boat skin
Aegean Pirate Sailors skin

Aegean Pirate Set  (Twitch Pack)
Aegean Pirate Set (Gear set)
- Pirate's Wrappings (arms)
- Fearsome Pirtate's Helmet
- Pirate's Light Shin guards (legs)
- Pirate's Linothorax (chest)
- Pirate Girdle (waist)
 
Aegean Atoll (Mount)

Season Pass
We put together detailed information on the Season Pass in a dedicated article - please have a look.  


If you would like to find out which pack comes with your edition of Assassin's Creed: Odyssey, please visit our article on the available editions or the official Ubisoft Store

Should you be unsure where to find the items included in the pack you unlocked in-game, please visit this article.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร