หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

What are the minimum requirements for IL-2 Sturmovik: 1946?

The minimum requirements for IL-2 Sturmovik: 1946 are as follows:

Operating system: Windows 98/Me/XP/2000
Processor: Pentium III or Athlon 1Ghz
Memory: 512MB Ram
3D card: 64MB Direct 3D card *See supported list
Direct X: Direct X 9 or higher
DXD drive: 4x
Sound card: Direct X 9 Compliant
Hard disk: 4.0 GB free space for the install
Peripherals: Mouse and keyboard

*Supported cards at the time of release:

ATI Radeon 7500/8500/9000/9500/X/X1
Nvidia GeForce 3/4/5/FX/6/7 (Geforce 4 MX unsupported)
Laptop versions of these cards are unsupported.


แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร