หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

How to redeem the UPlay Passport code on X360

Please follow the steps below to redeem your UPlay Passport code:
- Sign in to your Xbox LIVE account.
- Press the Guide button on the controller (this is the silver button with the lit green quadrants).
- Select Marketplace, and then select Redeem Code.
- Enter the 25-character code, this will consist of 5 sets of 5 as below:

XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

- Now select Done.
- When prompted, click Yes to confirm the redemption.

Note: If you purchased this game used, you would need to purchase the UPlay Passport for this game from the Xbox Marketplace.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร