หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Where is the manual

There is a pdf copy of the manual available on the games disk. To acess this you must have the game installed first.

To open this click on "Start" --> "All Programs" --> "Ubisoft" --> "CSI-3 Dimensions of Murder" --> "Read manual".
This should open the manual using Adobe Reader (included during the installation).

The manual is placed into the install folder of the game incase you wish to access the file :
"C:\Program Files\Ubisoft\Telltale Games\CSI-3 Dimensions of Murder\CSI-3 Dimensions of Murder Manual.pdf"

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร