หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Xbox 360: The Screen Freezes

THINGS TO TRY

1. Restart the console.

2. Determine whether the issue has occurred more than one time. If this case is the first time that you have experienced this behavior, the issue may not occur again.

3. Determine whether the Xbox 360 console is overheating. Make sure that the console is not in a poorly ventilated environment or near a heat source. Heat sources include TVs, computers, monitors, and other electrical devices.

• If the Xbox 360 console is in a poorly ventilated location, move it to a location that has sufficient ventilation, such as on top of a table or on the floor. If the issue is resolved, the previous location likely did not provide sufficient ventilation for the Xbox 360 console to correctly function.

• View the Xbox 360 instruction manual for information about correct placement of the console.

4. Make sure that the Xbox 360 console is set to the correct time and date.

5. Remove all unnecessary peripherals, and then test to see whether the problem still occurs.

6. Determine whether the disc that you are using is the cause of the issue by testing several similar Xbox 360-compatible discs in the console. If the problem occurs with only one disc, search the Microsoft Xbox 360 Knowledge Base (http://www.xbox.com/en-US/support/) to determine whether the particular disc has any known issues. Use a disc of the same type, such as a game disc, a DVD movie, or a music CD, to test whether the problem is the specific disc.

7. If these steps do not resolve the issue, contact Xbox Customer Service.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร