หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Troubleshooting connectivity issues in Assassin's Creed Brotherhood (PC)

Before diving into the thick of the troubleshooting, it is important to understand that your Internet Service Provider (ISP) and the way you share the connection speed play a huge role in how you experience the game.

To try improving your overall connection to the game and its features, try the below steps in the order listed.

Please try connecting to the game after completing each step to see if the issues have been resolved.

• Reset network hardware.

• Switch to a wired connection.

• Check for software conflicts.

• Enable UPnP.
Please contact your ISP for additional information and help with enabling this feature.

Forward ports used by the game.
Below are the ports you need for Assassin's Creed Brotherhood:

TCP and UDP: 7917, 9100, 12000-120001, 44301, 45301, 49928.

This step will also help you establish an Open NAT for your connection with the game.

Please note that you may need to forward additional ports for Ubisoft Connect services.

• Reset the Hosts file.

• Flush DNS.

• Check for external restrictions.

If you continue to experience issues with your connection to the game, please get in touch.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร