หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Assassin's Creed: Revelations MP Connection Issues

If you are receiving any multiplayer connection issues, or having trouble connecting to a multiplayer game please try the following:

- Start by testing your network connection with the following steps:

1. Start at the PS3 XMB

2. Scroll to Settings

3. Choose Network Settings

4. Select Internet Connection Test


- If this test shows your connection as NAT type 3, then you will most likely have some sort of interference within your connection to the online servers. In this case, please try the steps below:

1. Restart your network hardware. Turn off your PS3, Modem, and Router and wait about 15 - 30 seconds

2. Fully power up your modem

3. Fully power up your router

4. Turn on your PS3 and test the network connection again


- At this point if you still have trouble then you may have a firewall interfering with your connection. Please configure the following network ports within your router:

Playstation Network Required Ports

UDP: 3658
UDP: 3478-3479
TCP: 80, 443, 5223

Game Ports for Assassin's Creed: Revelations

UDP: 3658
TCP: 3658


- Finally, if this does not solve your problem try establishing a direct connection to your modem and retry.

Age rating: 18.


แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร