หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Contents of Assassin's Creed: Syndicate Season Pass

The season pass includes:

•  500 Helix Credits

These will automatically be added to your Helix Credits Balance. You can check this in the game menu at the top of the screen.

•  Permanent XP Boost

This will appear next to your XP bar in-game.
A gold XP icon will appear and your XP bar will show as gold rather than blue. 

•  A Long Night Mission

This can be accessed in-game from the Train Hideout after completing Sequence 3.

•  Steampunk PackThis can be found in your inventory after completing Sequence 3.

•  Victorian Legends PackThis can be found in your inventory after completing Sequence 3.

•  Jack The Ripper Campaign

This can be accessed from the main menu. The option to start the campaign will appear below Continue

•  The Streets of London Pack

The two missions can be accessed after completing Sequence 3.
The Darwin and Dickens Conspiracy missions will appear on the map as a C and D icon.
The Runaway Train mission can be accessed from the Train Hideout. 
The 6 pieces of gear, 13 weapons and 3 outfits can be found in your inventory after completing Sequence 3. 

•  The Last Maharaja Mission Pack

This mission will appear as an 'S' icon on your map after completing Sequence 3.
If you have any other questions, please get in touch.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร