หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Customisations in Assassin's Creed: Syndicate

In Assassin's Creed Syndicate you are able to customise Jacob & Evie. You will be able to select your weapons (Cane Sword, Brass Knuckles and Kukri Blade), your Assassin Gauntlet, outfits and the colour of your gear. On top of these, Jacob will be able to choose from a variety of belts that will give him defense and stealth bonuses, whilst Evie has a selection of capes. 

User-added image

Weapons

User-added image

Assassin Gauntlets

User-added image
 

Firearms

User-added image

Belts

User-added image

Capes

User-added image

Outfit Colours

Please note that you cannot change the colours of all outfits in the game. 

User-added image

Outfits

User-added image

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร