หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Minimum Requirements for Heroes of Might & Magic V: Tribes of the East

In order to run this game properly, your PC should meet or exceed these minimum requirements:

Supported OS: Windows 2000 / XP / Vista (Only)
Processor: 1.5 GHz Pentium 4 or Athlon or higher (Intel Core 2 Duo or AMD Athlon 64 X2 or higher recommended)
RAM: 1 GB (2 GB recommended)
Video Card: 128 MB Directx 9.0c – compliant video card (256 MB recommended) (*See supported list)
Sound Card: DirectX 9.0c compliant sound card
DirectX Version: Direct X 9.0c (included on disc)
DVD-ROM: 4x DVD-ROM or better
Hard Drive Space: 3 GB
Peripherals Supported: Windows compatible mouse, keyboard
Multiplayer: 128 kbps upstream or faster broadband connection

*Supported Video Cards at Time of Release
NVIDIA GeForce 4 Ti / FX / 6 / 7 / 8 series (Geforce 4 MX NOT supported
ATI Radeon 8500 /9 / X series
Intel 915 / 945 / 965 / 3100

Laptop models of these desktop cards may work as long as their performance is on-par with the minimum configuration.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร