หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Patch 1.01 for Beyond Good And Evil

http://patches.ubi.com/beyond_good_and_evil/beyond_good_evil_v1.01.exe

- Fix crash on processors without SSE.
The game now doesn't crash when executed on processors whit no SSE support.
Older Athlon/Duron processors doesn't support SSE extended instruction set.

- Antialiasing support
Users with fast graphic cards and almost 64MB of VRAM can enjoy full anti aliased
graphic. To enable antialiasing run the "Beyond Good & Evil Settings" application,
go to the "Advanced Setting" tab and move the "Antialiansing" slider to "On".
WARNING: Do not force antialiasing on the graphic card control panel that will result
on black screens and corrupted graphic.

- Shadows can be disabled
If you want to reduce further the VRAM consumption you can disable shadows.

- Lower screen resolution available
If you want to reduce further the VRAM consumption you can choose screen resolutions
under 640x480

- Improved sun special effect
Now the sun special effect works on any graphic card and has a better behaviour.

- Improved water blur effect
Now the water blur effect works with no graphic glitches.

- Speed up water reflection
Now if you set the water detail to low you obtain a better speed up.

- General speed up
Changed many things to gain speed where possible.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร