ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "CD Key or Activation Code already in use"

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่ามีการใช้คีย์ที่คุณพยายามแลกกับบัญชี Ubisoft อื่นแล้ว

คีย์สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว หากคีย์ของคุณถูกใช้ไปแล้ว ฝ่ายสนับสนุนจะไม่สามารถเพิ่มหรือย้ายคีย์ไปยังบัญชีอื่นได้

อาจมีโอกาสที่คุณจะมีบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี ดังนั้นโปรดตรวจสอบบัญชี Ubisoft อื่น ๆ ที่คุณอาจมี

โปรดติดต่อร้านค้าปลีกที่คุณซื้อคีย์ หากคีย์ถูกใช้งานแล้ว

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการตรวจสอบว่ารหัสของคุณลงทะเบียนไว้กับบัญชีใดโปรดติดต่อ และใส่รหัสของคุณมาในกรณี

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร