หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Replacement Real Tone cable

In all circumstances we ask customers to first try the point of purchase if your cable appears to be faulty. If you are within your 28 day warranty period you should be entitled to a trouble free replacement from the store you purchased the cable from.

If you are not able to replace your cable at your point of purchase you can arrange a replacement via Ubisoft Customer Services. Please click  to submit your request, if you don't have a Ubisoft account already you will be required to create a Ubisoft account to submit your support ticket, we ask you to use the following options to speed up the time needed to start the replacement process:

Product: Select Rocksmith from the product drop-down list.
Question: Enter a description of the problem including any troubleshooting you have attempted.

Once we have the above information we will contact you and advise you how to proceed with the replacement.

Before proceeding with the steps above, please see this article to help determine if you have a defective cable. 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร