หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Group Matchmaking Issues

Important Details

  1. Groups require a minimum of 4 players. Groups with less then 4 players may encounter problems when attempting to join a match.
  2. Public groups will not join sessions. These can only be joined by other players who are looking for a session.
  3. Players from the group will play in the same session, but not necessarily on the same team. This is done to allow better matchmaking.
  4. After a rematch, the matchmaking process will allow teams to be set differently. However the teams will remain randomly selected.Make sure you are following the steps below:

1. Start at the multiplayer main menu and select Custom Match

User-added image

2. Press the right D-Pad button for Create Group

User-added image

3. Press X (PS3)  to create your group

User-added image

4. Use the free slots available to highlight and select Invite Friends

User-added image

If you are having issues making a stable internet connection please see our Connection FAQ page for further steps. 


แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร