หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Accessing the exclusive content

Below you will find details on when and where your content will be available to you.

Outfits (Altair Robe / Armor of Brutus / Turkish Armor)

Available at the start of Sequence 2

1. Access the in-game Pause Menu and select "Inventory"

Image

2. Select "Outfits"

Image

3. Your outfits will be unlocked here

Image

 

 

Multiplayer characters (The Jester / Crusader / Ottoman Doctor)

Available at the start of multiplayer

1. Starting at the main menu select "Multiplayer"

Image

2. Press L1 to access the "Data Hub"

Image

3. Select "Characters"

Image

4. You will find a list of characters on this menu

Image

 

***Your characters will still be greyed out here. This simply means that they are not customizable. If you are seeing the characters on this menu, you will be able to use them once you start a game***

 

"Vlad the Impaler" Single Player Mission

Available at sequence 3 memory 10

1. Access the in game map by pressing "Select" and locate the "Hidden Tomb"

Image

3. Once inside the hidden tomb, you will locate and interact with a book that will unlock a second hidden tomb.

Image

Image

4. Locate and run to the second hidden tomb to access the mission

Image

Image


แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร