หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Download Failed or problems downloading your profile

This error message means that your online profile is corrupted. We may be able to recover your lost data.

Please start by locating your profile(s) by browsing to the location below:
C:\Users\<Your Username>\AppData\Roaming\Ubisoft\Anno1404\Profiles

Your profile will have a filename such as 1234567890.profile.

Please copy and paste this profile to your desktop or other safe location.

When submitting your ticket, please include the following:
 
- Your Anno 1404 profile(s) (you may need to compress the *.profile file to upload it)
- The CD key for your game
 
We may request further information to be able to resolve this issue.

If you are experiencing this issue, please contact support.

 

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร