หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

My Game is Not Saving!

Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier utilizes an auto save system. Progress will be saved automatically at certain points throughout the game.

If your game is not saving, please try the following:

1. Start by verifying that your progress was previously saved. You can do this by accessing the storage section of your hard drive using the steps below:

- Press the Xbox 360 guide button
- Scroll to the system blade (Far Right)
- Select System Settings
- Select Storage
- Select All Devices
- Select Games and Apps
- Locate and select Ghost Recon: Future Soldier

Here you should find a list of all save files on the console along with the associated profile name to the right. Make sure you are signed into the correct gamertag to access your progress.

User-added image


2. If you are still having trouble, make sure you are selecting the correct storage device when launching the campaign.

- You will be prompted for a storage device when you initially select Campaign and will be able to change this storage device on the following save game selection screen by pressing the Y button.

User-added image


3. Finally, please try an alternate storage device to save your progress. Save progress can be stored via hard drive, cloud storage or Xbox 360 memory card.  It is also a good idea to create a backup of your save progress using one of the previously mentioned storage options.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร