หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Stuck In the Stockpile / Trade Menu

At this point in the game, you are required to purchase lumber and trade the items before continuing. The only option at this point will be to complete the trading tutorial to continue. The full steps for this tutorial can be found below.

1. Start by Pressing A (Xbox 360) | X (PS3) to enter the Stockpile menu.

User-added image

2. Next, Press Y (Xbox 360) | Triangle (PS3) to send the convoy to the selected Merchant

User-added image

3. Press A (Xbox 360) | X (PS3) to confirm sending the Convoy

User-added image

4. Press A (Xbox 360) | X (PS3) to purchase the Oak Lumber

User-added image

5. Highlight the Trading menu and press A (Xbox 360) | X (PS3) to enter

User-added image

6. Press A (Xbox 360) | X (PS3) to select your available convoy

User-added image

7. Press A (Xbox 360) | X (PS3) to assign an item to the selected slot

User-added image

8. Press A (Xbox 360) | X (PS3) to purchase the Oak Lumber

User-added image

9. Press A (Xbox 360) | X (PS3) to select the merchant to whom the item will be sold.

User-added image

10. Press Y (Xbox 360) | Triangle (PS3) to send the Convoy to the selected Merchant

User-added image

11. Press A (Xbox 360) | X (PS3) to Confirm

User-added image


แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร