หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Stuck In the Stockpile / Trade Menu

At this point in the game, you are required to purchase lumber and trade the items before continuing. The only option at this point will be to complete the trading tutorial to continue.

The full steps for this tutorial can be found below. Note that you may need to switch to keyboard to go through these steps on PC.

1. Start by Pressing A (Xbox 360) | X (PS3) | Enter key (PC) to enter the Stockpile menu.

Image  

2. Next, Press Y (Xbox 360) | Triangle (PS3) | Enter key (PC) to send the convoy to the selected Merchant

Image  

3. Press A (Xbox 360) | X (PS3) | Enter key (PC) to confirm sending the Convoy

Image  

4. Press A (Xbox 360) | X (PS3)| Enter key (PC) to purchase the Oak Lumber

Image 

 5. Highlight the Trading menu and press A (Xbox 360) | X (PS3)| Enter key (PC)  to enter

Image  

6. Press A (Xbox 360) | X (PS3) | Enter key (PC)  to select your available convoy

Image 

 7. Press A (Xbox 360) | X (PS3) | Enter key (PC) to assign an item to the selected slot

Image 

 8. Press A (Xbox 360) | X (PS3)| Enter key (PC) to purchase the Oak Lumber

Image  

9. Press A (Xbox 360) | X (PS3) | Enter key (PC) to select the merchant to whom the item will be sold.

Image  

10. Press Y (Xbox 360) | Triangle (PS3) | Enter key (PC) to send the Convoy to the selected Merchant

Image  

11. Press A (Xbox 360) | X (PS3) | Enter key (PC) to Confirm

Image

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร