หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Error Far Cry 3 servers are currently unavailable

If you encounter the following error, please read on for further information:
 
Image

To try and resolve the issue, please try the below steps:
 
- Start by ensuring you have the latest version of the game installed (v1.05).
The latest update will install automatically and the current version will be displayed in the bottom right of the main menu. For more details on getting the updates please see this article.

- You may encounter this issue if you have not activated the game via Uplay, but you will not be impacted if you have already activated the game.
For any players who have not yet activated their game, you can simply activate your key in Uplay PC in order to continue to access the Far Cry 3 servers and the game's online features.

- You could also encounter this error message if the game is being blocked from connecting to the servers. See this FAQ for tips on configuring your system and router for the best online experience.

If you continue to encounter the problem after trying the above steps, please contact us.

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร