หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Adding ShootMania to your ManiaPlanet account

If you already have a TrackMania² Canyon account then all you will need to do to add ShootMania is to enter your activation key on your ManiaPlanet Player Page.

Visit http://player.maniaplanet.com then highlight the Account button and select Player keys and enter your ShootMania activation Key. The next time you start ManiaPlanet you will have the option to load ShootMania into one of your stations.

Stations are placeholders within ManiaPlanet where you can load game titles, game mods, collections of maps, or even minigames created with Maniascript. You can unload a station by pressing the 'Del' key on an active station, but major stations like TrackMania² Canyon and ShootMania Storm cannot be removed.

Once you have downloaded ShootMania Storm, if the Joust and Elite titles are not present in your titles list, please restart ManiaPlanet and they will appear.  Then you will be able to load Joust and/or Elite into a station.


แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร