หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Unable to Shoot Powder Kegs during Johnson's Errand in Assassin's Creed III

In most cases, this issue may occur if you do not have your Hud enabled.

1. Start by accessing the pause menu
2. Choose Options (Far left)
3. Choose Hud
4. Turn all Hud items "ON" (Make sure SSI is enabled as well)

Once you have your hud items enabled, please make sure you have your gun equipped. You can look in the bottom right area of your screen to see your weapons. If your gun is not equipped, hold down R2 to equip it on PS3, or RB to equip it on Xbox 360. Finally, you must aim your target reticle at the group of powder kegs directly below the cart. Aiming at the cart or the kegs on top of the cart will not allow you to continue.

Please note that the red circle is not your target reticle. This is your objective marker. Please look for the white circle indicated in the image below

PS3: Hold down L1 to aim and place your target reticle over the powder kegs on the ground. Next, hold down the Triangle button until your arm is fully extended and release to shoot.

Xbox 360: hold down LT to aim and place your target reticle over the powder kegs on the ground. Next, hold down the Y button until your arm is fully extended and release to shoot.


Image

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร