หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Managing friends on the Ubisoft Connect webpage

To add friends:

• Visit the Ubisoft Connect webpage.
• Log in with your Ubisoft account, if you are not signed in already.
• Select the Friend list icon in the top-right corner.


• Choose Add friends.
This will open a window where you will be able to search for friends. 
• Type the Ubisoft Connect name of your friend into the search box.
If you have your PlayStation or Xbox account linked to your Ubisoft account, you can look for one of your console friends, as long as their Ubisoft account is also linked to their console account.
• Confirm with Enter.
This will display all relevant search results.
• Select Invite next to your friend's Ubisoft Connect name to send an invite.
• Once the friend request is accepted, the player will be listed in your friend list.

 
To remove friends:

• Visit the Ubisoft Connect webpage.
• Log in with your Ubisoft account, if you are not signed in already.
• Select the Friend list icon in the top-right corner.


• Choose a friend from the list to open the friend overview.
• Select Remove from friends list.
• Confirm your choice by selecting Yes.

You can also manage friends in the Ubisoft Connect Desktop App.

Let us know if you have any further questions!

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร