หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Finding your season pass content for Far Cry 4

Once you have purchased a Season Pass you can download the additional content through the in-game store. To access the store please press Tab on PC, Square on PlayStation or X on Xbox while in the main menu.

What content is included in the Season Pass?
 
The Syringe
Single-Player and Co-op – Exclusive Day-One Mission

Accessible in game after completing A Cultural Exchange. A rare and potent recipe is in danger of falling into enemy hands... Pagan Min’s forces cannot be allowed to use this recipe to their advantage! You must stop them from recovering it first and using it against the rebels.
 
Escape from Durgesh Prison
Single-Player and Co-op

Accessible from the Main menu. You and a fellow captive have been rounded up and tortured in Yuma’s prison. Escape from the prison and survive the hostile lands of Pagan Min’s Kyrat.
 
Hurk Deluxe Pack 
Single-Player and Co-op

The five pre-order missions including Yak Farm, Blood Ruby, and Hurk’s Redemption, plus weapons.
 
Overrun
PvP

Team up as Rakshasa or Golden Path and control a series of neutral locations across Kyrat’s countryside to protect them from being overrun by your opponents.
 
Valley of the Yetis
Single-Player and Co-op

Your helicopter has crashed on an unforgiving Himalayan ridge. Explore the frozen landscape and find tools to upgrade your camp and protect it by night from a dangerous cult. You are not alone, but will you survive? In the darkest caves, the yetis await their prey…

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร